Víctor López-Rúa, autor das ilustracións de ‘Las sonatas’ de don Ramón de Valle-Inclán